SaaS for Strategy Implementation

Targetor is a software company based in Oulu. Our solutions help organisations follow up their strategy implementation real-time in a SaaS application

Visit Targetor Oy

Targetor on oululainen ohjelmistoyritys, joka kehittää ja tarjoaa verkkopohjaisia ratkaisuja strategian, tavoitteiden, toimenpiteiden sekä kehityshankkeiden johtamiseen, toimeenpanoon ja seurantaan. Targetorin verkkopohjaisissa ratkaisuissa korostuvat ihmisten ja suoritusten johtaminen sekä osallistaminen. Targetorin tarjoamat työkalut pureutuvat johtamisen ja kehittämisen perusasioihin – tavoitteiden jalkauttamiseen ja toimenpiteiden johtamiseen. Targetor menee numeroiden edelle, sinne missä tulos, liikevaihto ja hallittu kasvu tehdään.

Targetor Oy facts

  • Founded back in 2003
  • Located in the big center office at Njetworking
  • Coffee are a necessity for the guys working there